Oekraïne – Kerk en Vluchteling

Oorlog…

Woorden schieten te kort!
Velen in (en buiten) onze stad hebben het verlangen iets te doen voor de mensen in deze vreselijke oorlog.
Daarom deze pagina waarop u kunt zien wat er in Amersfoort georganiseerd wordt door de kerken in Amersfoort.

 

Oekraïense vluchtelingen  in  Amersfoort

Veel kerken ondernemen/overwegen acties in de richting van de Oekraïense vluchtelingen.
Advies: zoek daarin contact met bestaande initiatieven, en met de werkgroep kerk en Nieuwkomers van de Raad van Kerken.

Neem contact op met:  Jennie Harmelink, lid werkgroep Kerk en Nieuwkomers
Jennie Harmelink : dow@pkn-amersfoort.nl

Meer algemene (achtergrond) informatie over de oorlog vindt u ook op de site van de Raad van Kerken Nederland:  https://www.raadvankerken.nl

Orthodoxe parochie Amersfoort

OPA

Zo’n 80 % van de Oekraïners, en dus ook van de Oekraïense vluchtelingen is Orthodox. Voor Orthodoxe Christenen is hun lidmaatschap van de Kerk hun identiteit. Klik hier voor de folder  nederlands -oekrains vanuit deze parochie.

Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling – Mei 2023

Vreemdelingen onderdak geven is één van de werken van barmhartigheid. Omzien naar mensen in een voor hen vreemd land, vaak met de nodige trauma’s in hun rugzak, is ook in Amersfoort broodnodig. Met deze nieuwsbrief informeert de werkgroep Kerk en vluchteling kerken over maatschappelijke en kerkelijke initiatieven voor statushouders en vluchtelingen. Want ook uw inzet is zeer welkom.

Oekraïense vluchtelingen verhuizen
oekraieneDe vluchtelingen van de Plotterweg verhuisden onlangs naar de Utrechtseweg 1 (het voormalige SNS-gebouw). Dit is voor hen een spannende periode.  De St Joriskerk organiseerde in samenwerking met andere kerken, op zaterdag 15 april in het Brandpunt een gezellige verhuisgiftparty. Honderd goed gevulde “smilende” jumbotassen stonden vrolijk geel klaar rond het liturgisch centrum. Met poffertjes buiten, gezellige tafels in de hal, schilderende kinderen in de jeugdzaal en een mooi moment met aandacht rond de paaskaars.
Voor de vluchtelingen van Zonnehof werd op 6 mei eenzelfde verhuisparty georganiseerd in Filalethes. Zij zijn verhuisd naar de Hellestraat 21 (ook in het centrum).

thuisgeversDe Protestantse kerken in Hoogland-Amersfoort-Noord nemen het initiatief om, in samenwerking met de burgerlijke gemeente, erkende vluchtelingen tijdelijk te huisvesten. Ze doet dit vanuit het project Thuisgevers, een landelijk project van de PKN en ontstaan uit ervaringen van de Protestantse kerk in Kampen. Vanuit het project de Thuisgevers zoekt de kerk voor ruim één jaar een tijdelijke woning voor een statushouder. Aansluitend zorgt de gemeente dat er voor deze mensen een definitieve woning beschikbaar is.

De woningnood in Amersfoort is erg groot en we hopen dat vanuit de kerken in Amersfoort een bijdrage leveren voor het vinden van tijdelijke woonruimte via het informele circuit.

Vooral als er pastorieën en/of kosterswoningen leeg komen te staan, dan hopen we dat u aan de mogelijkheden van dit project denkt.

Op dit moment hebben wij een dringende vraag voor een gezin met kinderen uit Sudan, waarvan één kind eenverstandelijke beperking heeft.

Mocht u nu of in de toekomst een geschikte woonruimte kennen die ruim een jaar vrijkomt voor verhuur, of hebt u nog vragen over dit project, neem dan contact op met de diaconaal opbouwwerker; Jennie Harmelink 06-40307382 jennieharmelink@pkn-amersfoort.nl

House of Joy Amersfoort zoekt vrijwilligers.

gave
Het House of Joy is een soort buurthuis dichtbij het asielzoekerscentrum (in het voormalige Vlinderhuis). Hier kunnen asielzoekers binnenlopen voor een kop koffie, een praatje en verschillende activiteiten.

Het House of Joy is opgezet vanuit stichting Gave, een christelijke organisatie. Iedere vrijwilliger ontvangt toerusting en begeleiding vanuit Gave. Lijkt het je leuk om je als vrijwilliger in te zetten voor de activiteiten? Ben je wekelijks één of meerdere uren beschikbaar?

Neem dan contact op met Martin Bobeldijk, coördinator House of Joy en geestelijk verzorger namens stichting Gave. Telefoon: 06-17813017. E-mail: martinbobeldijk@gave.nl

Nieuwe wet Inburgering
Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering ingegaan. Als mensen vanaf deze datum verblijfsrecht hebt gekregen, vallen ze onder deze wet. Als mensen in Amersfoort wonen of gaan wonen, nodigt de gemeente hen uit voor een afspraak. Je leest wat nieuwkomers kunnen verwachten op https://www.amersfoort.nl/inburgeren

Diverse organisaties zijn betrokken bij de uitvoering van de inburgering. Ook als kerken kunnen we volop meehelpen om vluchtelingen gastvrij te ontvangen en hen op weg te helpen.

Onderstaande organisaties zijn regelmatig  op zoek naar vrijwilligers:

integratie

Integratiewerk helpt migranten uit Amersfoort en Leusden bij hun inburgering. Zij bieden  maatschappelijke begeleiding en begeleiding naar (vrijwilligers)werk aan statushouders. Met de gemeenten Amersfoort, Leusden, Nijkerk en Woudenberg heeft Integratiewerk een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, op basis waarvan de inburgeringsleerroutes en overige activiteiten worden uitgevoerd. Gezinsmigranten van deze gemeenten zijn welkom om de taallessen van Integratiewerk te volgen. Gezinsmigranten komen naar Nederland om zich aan te sluiten bij een persoon met de Nederlandse nationaliteit, of iemand die al langer in Nederland gevestigd is. Voor uiteenlopende taken en werkzaamheden zoekt Integratiewerk naar vrijwilligers.
Zie voor meer informatie www.integratiewerk.nl en www.integratiewerk.nl/vrijwilligers/functies

buddy

Buddyproject Amersfoort koppelt  vluchtelingen en inwoners van Amersfoort aan elkaar.  Een buddy-traject duurt 4 maanden. De organisatie maakt kleine groepen van buddy’s die elkaar kunnen versterken. Elke groep heeft een vaste contactpersoon die ondersteunt waar nodig. De vrijwilliger  staat er dus niet alleen voor.
Zie voor meer informatie https://buddytobuddy.nl/amersfoort/

bnb

Takecarebnb matcht vluchtelingen met gastgezinnen

Op dit moment wachten duizenden vluchtelingen met een verblijfsvergunning in het asielzoekerscentrum op een woning. Takecarebnb maakt het mogelijk dat zij tijdelijk bij een gastgezin logeren. Heb jij een kamer over? Voor gastgezinnen is de logeerperiode een bijzondere ervaring. De gast blijft maximaal drie maanden logeren. Je geeft je gast een warm welkom en een positieve start in Nederland. https://takecarebnb.org/gastgezin/

 

Veel gestelde vragen particuliere opvang vluchtelingen

https://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/Opvang%20bij%20particulieren%20aug18.pdf

https://www.inlia.nl/nl

https://www.amersfoort.nl/vluchtelingen-amersfoort

https://www.stichtinglos.nl/

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Nuttige informatie:

Terugblik

Zondagavond 27 februari 2022 was er een gebedsbijeenkomst van alle kerken in Amersfoort. Honderden mensen vulden de St. Joriskerk voor gebed, bemoediging, muziek en ontsteken van kaarsjes. Hieronder een impressie van de avond. Klik hier om de bijeenkomst terug te zien.

Als u hier een bericht geplaatst wilt hebben stuur uw content in naar ritahunink@gmail.com De redactie beslist wat wel en niet in aanmerking komt. Fotomateriaal is welkom.