Overzicht kerken van de RvK-Amersfoort

Door op de link van de kerk te klikken vindt u alle informatie over de gemeente, kerktijden en contactpersonen.

Klik hier voor overzicht van alle kerkdienst in Amersfoort: Kerkdiensten

Klik hier overzicht van Amersfoortse activiteiten rond kerk, geloof en levensbeschouwing: Zindex033.nl

Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA):

Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord:

Protestantse gemeente Hoogland / Amersfoort Noord gevormd door de wijk gemeenten: De Veenkerk, De Herberg, De Inham en Het Brandpunt (Oecumenisch verbonden met de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort).

Oecumenisch:

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (OLVA):

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV):

Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK):

Overige gemeenschappen:

Christelijke Gereformeerde Kerk
Evangelische Gemeente De Ark
Korps Leger des Heils te Amersfoort
Orthodoxe Parochie Amersfoort
Oud-katholieke Parochie van de H. Georgius
Kerk van de Nazarener
Nieuw-Apostolische Kerk, gemeente Amersfoort